quang cao
Môi trường xanh
quang cao
Chung tay bảo vệ môi trường
Quy định mới về việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương
  • Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BCT (Thông tư 42) quy định về việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương. Thông tư này thay thế ...
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Hỗ trợ tư vấn
  • Hotline: 0243 7327 155
  • Hỗ trợ tư vấn
  • Hotline: 0243 7327 155
  • Quảng cáo